Portfolio

Programowanie (SGGW w Warszawie)

Nasza praca została nagrodzona. Jesteśmy dumni.

Wyniki konkursu na najlepszą publikację w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

Nagrodzona praca jest do obejrzenia na stronie SGGW http://prognostycznabazadanych.sggw.pl/

Więcej o naszej pracy można przeczytać TUTAJ.

Współpraca z SGGW w Warszawie trwa nadal. W listopadzie 2020 roku zakończyliśmy kolejny projekt, którego zadaniem było ekonometryczno-matematyczno-statystyczne opracowanie wyników analiz mikrobiologicznych pochodzących z badań przechowalniczych różnych produktów żywnościowych. Wynikiem opracowania była interpretacja poprawności uzyskanych w wyniku opracowania danych poprzez obliczenie wskaźników matematyczno-statystycznego.

Prace wyróżnione

© inFin sp. z o.o. | 2024