Portfolio

Prognostyczna Baza Danych (ProgBaz) dla SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekt dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – stworzenie platformy/bazy modelowej przedstawiającej opracowane przez ekonometryka modele matematyczne z możliwością przeliczania według dowolnych parametrów pod nazwą Prognostyczna Baza Danych (ProgBaz) http://prognostycznabazadanych.sggw.pl

Prognostyczna Baza Danych (ProgBaz) gromadzi modele wzrostu i przeżywalności opracowane dla drobnoustrojów potencjalnie probiotycznych, saprofitycznych i patogennych. Powstała w wyniku badań własnych prowadzonych w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie.

W bazie znajdują się modele opracowane dla modelowego produktu z mięsa rozdrobnionego (meat balls), produktów fermentowanych, oraz wędlin, sera Lazur kontaminowanych bakteriami patogennymi.

progbaz
progbaz02

ul. Indiry Gandhi 17B, 02-776 Warszawa     +48 666 399 566    biuro@infin.com.pl , biuro@uslugiinformatyczne.warszawa.pl© inFin sp. z o.o. | 2022