Makieta UX dla systemu intranetowego (Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach)

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach to nasz kolejny klient. Naszym zadaniem w I etapie prac było stworzenie projektu funkcjonalnego i graficznego systemu intranetowego, którego końcowym produktem była makieta UX.

  1. Analiza systemów zewnętrznych funkcjonującymi w firmie, które zostaną połączone z systemem intranetowym, wyszczególnienie i opisanie funkcjonalności;
  2. Przygotowanie kompletnej dokumentacji, na podstawie której zostanie stworzony system intranetowy;
  3. Przygotowanie grafiki, makiety UX (klikalny prototyp systemu).

Makiety UX to prototypy projektowanego rozwiązania, bez połączenia z bazami danych, ale prezentujące już docelowe teksty, układ informacji czy mechanikę działania. Są interaktywną wizualizacją projektu.

www.bronisze.com.pl

© inFin sp. z o.o. | 2020