Portfolio

System intranetowy i makieta UX dla systemu intranetowego (Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach)

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach to nasz kolejny klient.

Naszym zadaniem w I etapie prac było stworzenie projektu funkcjonalnego i graficznego systemu intranetowego, którego końcowym produktem była makieta UX.

  1. Analiza systemów zewnętrznych funkcjonującymi w firmie, które zostaną połączone z systemem intranetowym, wyszczególnienie i opisanie funkcjonalności;
  2. Przygotowanie kompletnej dokumentacji, na podstawie której zostanie stworzony system intranetowy;
  3. Przygotowanie grafiki, makiety UX (klikalny prototyp systemu).

Makiety UX to prototypy projektowanego rozwiązania, bez połączenia z bazami danych, ale prezentujące już docelowe teksty, układ informacji czy mechanikę działania. Są interaktywną wizualizacją projektu.

Etap II to SYSTEM INTRANETOWY. Dostarczenie kompletnego systemu, w skład którego wchodziła budowa portalu intranetowego, migracja danych i treści z dotychczasowego systemu intranet oraz integracja z pozostałymi systemami funkcjonującymi w firmie. Aplikacja intranetowa przeznaczona do obsługi i procesowania danych klientów i ich umów oraz otoczenia „techniczno/biznesowego”.

www.bronisze.com.pl

biurko
sprawy
hale
sprawy
boksy
Edytowanie informacji
Lista informacji
Dodawanie urządzenia
Zarządzanie urządzeniami
Wgrywanie pliku

© inFin sp. z o.o. | 2024