Portfolio

Aktualizacja strony internetowej i wykonanie projektu graficznego

Wykonanie aktualizacji strony internetowej www.antyki-bronisze.pl na bazie istniejącego kodu.

Strona wykonana została w technologii PHP Symfony 6.x. Strona otrzymała nowy layout graficzny.

antyki-bronisze

© inFin sp. z o.o. | 2024