7 listopada 2023 | Blog

W jakim celu projektuje się logotypy?

W jakim celu projektuje się logotypy?

Podstawą odniesienia sukcesu rynkowego jest właściwa komunikacja z potencjalnymi klientami firmy, dostarczanie im informacji o oferowanych produktach i usługach, a także zachęcanie do ich zakupu z uwagi na zapewniane korzyści. W tym celu konieczne będzie sformułowanie odpowiedniego przekazu marketingowego oraz posłużenie się starannie przygotowanymi reklamami umieszczanymi w dopasowanych do preferencji nabywców kanałach. By mogły one zostać skojarzone z danym przedsiębiorstwem, ważne okaże się wykorzystanie jego nazwy oraz łatwego do zapamiętania i zidentyfikowania symbolu graficznego, czyli tzw. loga. Wstawiane na udostępnianych materiałach pomoże w budowaniu skojarzeń wyrobu i producenta oraz sprawi, że nabywcy będą mogli łatwo znaleźć opatrzony nim towar. Warto jednak pamiętać, że musi ono spełniać kilka najważniejszych kryteriów, stąd projektowanie logotypów należy powierzać fachowcom.

Co jest ważne przy projektowaniu loga?

Logotyp powinien być dostrzegalnym wyróżnikiem firmy i mieć postać, którą łatwo będzie wykorzystać w najczęściej używanych kanałach przekazu treści marketingowych. Musi więc być prosty do dostrzeżenia na materiałach drukowanych, zdjęciach i filmach umieszczanych w internecie, ale także na szyldach, wystawach, a nawet pojazdach. Warto pamiętać, że liczy się jego odmienność od innych znaków używanych przez konkurentów z tej samej branży, co umożliwi zastrzeżenie go w Urzędzie Patentowym. Równie istotna będzie estetyka, spójność formy logotypu z nazwą firmy oraz dziedziną, w jakiej funkcjonuje.

Jakie cechy logotypu okażą się najistotniejsze?

Dobre logo powinno wyróżniać się spośród innych, a jednocześnie musi być możliwie proste, jeżeli chodzi o swój kształt i zastosowaną kolorystykę, ponieważ wpływa to na możliwości i koszt jego późniejszej reprodukcji. Liczyć będzie się również zastosowane liternictwo, zasady kompozycji poszczególnych elementów i ich relacje geometryczne. Nie można też zapominać, że logo powinno być jednym z elementów systemu identyfikacji wizualnej i powinno dobrze z nim współgrać.

© inFin sp. z o.o. | 2024